wortelboer Disclaimer

Disclaimer Wortelboer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op toegang tot en gebruik van de website van G.J. Wortelboer B.V . (hierna Wortelboer) De url van de website is http://www.wortelboer.nl en haar aanverwante sub domeinen. (hierna: “de website”)

Het gebruik van de website houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in.

Op deze website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

De informatie op deze internetsite wordt aangeboden op “AS IS”-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van de website. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wortelboer Indien er sprake is van prijs en/productvermeldingen is dit onder voorbehoud van wijzigingen en druk/typfouten.

Wortelboer en haar dochter- of gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de website.

In geen geval is Wortelboer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op de website beschikbaar is. De aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing indien er sprake is van opzet of grove schuld van Wortelboer en/ of haar medewerkers.

Het is mogelijk dat er op de website links naar andere websites vermeld staan. Indien de links verwijzen naar pagina’s buiten het domein van Wortelboer , betekent dat dat gebruiker de website verlaat. De websites waarnaar gelinked wordt, vallen niet onder de zeggenschap van Wortelboer. Wortelboer is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die op deze wijze aan de website gekoppeld is.

Indien gebruiker enige communicatie of materiaal verzendt aan of plaatst op de website, geeft gebruiker Wortelboer toestemming de communicatie te gebruiken voor het doel waarvoor gebruiker de communicatie verzendt en/of de gegevens aan Wortelboer verstrekt. Hierbij kan gedacht worden aan het invullen van een contactformulier of het aanvragen van een offerte.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, handelsmerken en handelsnamen in de informatie en materialen op de website zijn eigendom van Wortelboer en/of haar licentiegevers. Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wortelboer , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De verzender van enige communicatie aan de website of anderszins aan de eigenaars van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Wortelboer behoudt zich het recht voor deze disclaimer van tijd tot tijd te herzien. Gebruikers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. Gebruiker dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer hij de Website bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.

Afbeelding 5184

Vraag een offerte aan

Vul onderstaand formulier zo compleet mogelijk in, dan kunnen wij u zo snel mogelijk een passend aanbod doen.

Social Wall

Afbeelding Hamburg, here we come! 19261
9/7/2024

Van 3 tot 6 september zijn wij aanwezig op de SMM Hamburg 2024! Bezoek ons in Hall B7, Stand 523, waar we klaarstaan om je kennis t elaten maken met onze producten en diensten. We staan in het Dutch Pavillion van het NMT | Netherlands Maritime Technology en kijken ernaar uit om je te ontmoeten. Zien we je daar? ????

...Lees verder
Afbeelding Meer dan 7 miljoen kilo aan ankers 19261
2/7/2024

⛓️ Wist je dat wij op ons terrein in Rotterdam meer dan 7 miljoen kilo aan ankers en kettingen op voorraad hebben? Dit betekent dat we altijd snel kunnen leveren wanneer je het nodig hebt! Met eerlijke prijzen en hoogwaardige producten die altijd op voorraad zijn, staan wij voor je klaar. ✨⚓️

...Lees verder
Afbeelding Here comes the sun 19261
18/6/2024

Luxe en innovatie komen samen op dit superjacht: het Amels Full Custom project 'HERE COMES THE SUN'. Wortelboer heeft met trots de ankers en kettingen geleverd voor dit indrukwekkende jacht van maar liefst 89 meter lang!

...Lees verder
Afbeelding 19261
9/4/2024

What makes working at Wortelboer so enjoyable? For our colleagues Jan and Davey, it's the variety.

...Lees verder
Afbeelding 19261
Afbeelding 19261
Afbeelding 19261
4/4/2024

Deborah and Hessel are looking back at an inspiring week in beautiful Athens!

...Lees verder
Afbeelding 19261
4/4/2024

Next week Deborah Touwslager & Hessel Heijblom will do a meet & greet:) with customers in Athens, together with our agent UMAR | WSR. <br><br>Should you wish to have an appointment with us, please contact us via: <a target="_blank" class="auto" href="mailto:info@wortelboer.nl" tabindex="-1">info@wortelboer.nl</a> or via UMAR | WSR, Savvas Lazaris<br><br>See you there!

...Lees verder
Afbeelding 19261