wortelboer Disclaimer

Disclaimer Wortelboer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op toegang tot en gebruik van de website van G.J. Wortelboer B.V . (hierna Wortelboer) De url van de website is http://www.wortelboer.nl en haar aanverwante sub domeinen. (hierna: “de website”)

Het gebruik van de website houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in.

Op deze website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

De informatie op deze internetsite wordt aangeboden op “AS IS”-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van de website. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wortelboer Indien er sprake is van prijs en/productvermeldingen is dit onder voorbehoud van wijzigingen en druk/typfouten.

Wortelboer en haar dochter- of gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de website.

In geen geval is Wortelboer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op de website beschikbaar is. De aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing indien er sprake is van opzet of grove schuld van Wortelboer en/ of haar medewerkers.

Het is mogelijk dat er op de website links naar andere websites vermeld staan. Indien de links verwijzen naar pagina’s buiten het domein van Wortelboer , betekent dat dat gebruiker de website verlaat. De websites waarnaar gelinked wordt, vallen niet onder de zeggenschap van Wortelboer. Wortelboer is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die op deze wijze aan de website gekoppeld is.

Indien gebruiker enige communicatie of materiaal verzendt aan of plaatst op de website, geeft gebruiker Wortelboer toestemming de communicatie te gebruiken voor het doel waarvoor gebruiker de communicatie verzendt en/of de gegevens aan Wortelboer verstrekt. Hierbij kan gedacht worden aan het invullen van een contactformulier of het aanvragen van een offerte.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, handelsmerken en handelsnamen in de informatie en materialen op de website zijn eigendom van Wortelboer en/of haar licentiegevers. Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wortelboer , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De verzender van enige communicatie aan de website of anderszins aan de eigenaars van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Wortelboer behoudt zich het recht voor deze disclaimer van tijd tot tijd te herzien. Gebruikers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. Gebruiker dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer hij de Website bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.

Afbeelding 5175

Vraag een offerte aan

Vul onderstaand formulier zo compleet mogelijk in, dan kunnen wij u zo snel mogelijk een passend aanbod doen.

actueel Het laatste nieuws

meer nieuws
Afbeelding Ben jij onze nieuwe technisch medewerker? 16889

23/8/2023Ben jij onze nieuwe technisch medewerker?

Kom bij ons in dienst als technisch medewerker!

Lees verder
Afbeelding Approved testing house 16889

18/5/2021Approved testing house

Met de aanschaf van de merkrechten van de welbekende POOL® ankers...

Lees verder
Afbeelding Wortelboer koopt IP rechten van POOL® ankers van THR Marine 16889

28/2/2020Wortelboer koopt IP rechten van POOL® ankers van THR Marine

Wij hebben per 2 maart 2020 de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de productie en verkoop van POOL® ankers gekocht van THR Marine BV te Groningen.

Lees verder